Drie Ringen Concert

De Drie Ringen Concerten, zoals deze worden georganiseerd door Lionsclub Amersfoort, zijn ontstaan als locale opvolger van het landelijke Lionsconcert voor Invaliden, dat 25 keer (!), van 1970 t/m 1994, in het Concertgebouw in Amsterdam werd georganiseerd, en waarvoor onze club altijd een flink aantal Amersfoortse bijzondere gasten heeft “geleverd”. Helaas is dit evenement in 1995 om financiële redenen opgeheven.

Lionsclub Amersfoort heeft toen het jaarlijkse Drieringenconcert in het leven geroepen. Sinds 1999 worden nu eenmaal per jaar de bewoners van de Amersfoortse verpleeg – en verzorgingshuizen uitgenodigd om op een zondagmiddag in het vroege voorjaar een concert bij te wonen. Ongeveer 200 gasten reageren positief op deze uitnodiging. Omdat velen van hen (ongeveer de helft) gekluisterd zijn aan een rolstoel worden zij door rolstoelbussen gehaald en weer thuis gebracht. De andere helft is mobiel al dan niet met een rollator of zit in een inklapbare rolstoel. Deze categorie wordt door particuliere auto’s van Lions en hun vrienden en bekenden vervoerd.

Voor het “laden en lossen” zijn vele handen nodig en beschikbaar. Naast het organiseren van het concert zelf is het vooral een grote logistieke operatie. Hiervoor tekent jaarlijks Lionsclub Amersfoort.

De vele positieve reacties van onze gasten zorgen ervoor dat we met zijn allen dit jaarlijks met heel veel plezier organiseren.

Overzicht van de in de laatste tien jaar georganiseerde concerten:

11 april 2010
Louis van Dijk

3 april 2011
Fancy Fiddlers o.l.v. Coosje Wijzenbeek

22 april 2012
Christiaan Bor met “Het Reizend Muziekgezelschap”

14 april 2013
Emmy Verhey en Klára Würtz

30 maart 2014
Fancy Fiddlers o.l.v. Coosje Wijzenbeek

19 april 2015
Blaaskwintet “Ludwig

17 april 2016
Sabine Poiesz

2 april 2017

Michiel Borstlap

15 april 2018

Thijs Borsten en Tania Kross

7 april 2019

Fluente Sono