Al meer dan 20 jaar verzorgt de Stichting Activiteiten Lions Club Amersfoort een wijnactie waarvan de gehele opbrengst bestemd is voor sociaal-maatschappelijke doelen die onze financiële ondersteuning vaak hard nodig hebben. In de afgelopen jaren hebben wij uiteenlopende instellingen en projecten in onze directe omgeving en in het buitenland gesteund.

Met de opbrengst van deze wijnactie hopen wij weer onze steun te kunnen verlenen aan:

  • De Voedselbank, met name de aanschaf van dagverse producten (zuivel, groente en fruit) waar altijd te kort aan is. Daarnaast vormen onze leden regelmatig inpakploegen voor de voedselpakketten.
  • Het Hospice Dôme met de noodzakelijke aanschaf of vervanging van inventaris waarvoor in het reguliere budget momenteel geen ruimte is.
  • Lunchcafé De Onthaasting waar jong volwassenen met een verstandelijke beperking een zinvolle dagbesteding vinden. Hier is dringend behoefte aan een nieuwe keukeninrichting!
  • Het “3 Ringen Concert”, het jaarlijks door Lions Club Amersfoort georganiseerde concert, speciaal voor minder- en invaliden uit alle zorginstellingen van Amersfoort. Uiteraard hopen wij ook dit jaar met uw hulp dit weer (financieel) te kunnen realiseren.

Onze wijnactie wordt ondersteund door POT Verhuizingen/Logistiek in Amersfoort die ook dit jaar weer welwillend haar magazijnruimte beschikbaar stelt voor de opslag en uitlevering van onze wijnen.

In samenwerking met onze leveranciers proeven wij uitvoerig een groot aantal wijnen om tot een zorgvuldig geselecteerd en gevarieerd aanbod te komen. Wijnen waarvan de kwaliteit ook dit jaar ons kon overtuigen zijn in het assortiment gehandhaafd. Wijnen die niet meer leverbaar zijn of waarvan de kwaliteit en/of de prijs niet meer in overeenstemming waren met onze verwachtingen zijn uit het assortiment gehaald, en daarvoor zijn mooie alternatieven opgenomen.

Wij hopen er weer in geslaagd te zijn om een gevarieerde selectie, wat smaak, herkomst en prijs van de wijnen betreft, samen te stellen en vertrouwen er op dat u (wederom) een goede keuze uit ons aanbod kunt en wilt maken. We benadrukken graag nog eens dat u niet alleen u zelf een plezier doet maar ook een welbestede bijdrage levert aan maatschappelijke activiteiten die onze steun zo hard nodig hebben.

(Voor de goede orde wijzen wij u erop dat nog niet van alle wijnen de eind november leverbare jaargang bekend is. Vandaar dat bij sommige wijnen twee jaargangen vermeld worden. Wijn is nu eenmaal een natuurproduct en wanneer een jaargang uitverkocht is zal de eerstvolgende nieuwe jaargang worden geleverd).

Voor meer informatie of het opvragen van een bestellijst mail naar wijnactie@lionsclubamersfoort.nl